ANASAYFA HAKKIMIZDA HESABIM KASAYA GIT BANKA HESAPLARI KAMPANYALAR MAIL ORDER FORMU ILETISIM

Şartlar & Koşullar

ALICI’nın gerçek kişi tacir ve/veya tüzel kişilik olması halinde Vergi Dairesi ve Vergi Numarasının yazılması zorunludur.

ALICI yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerden kaynaklanan nedenler ile SATICI’nın sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

Sözleşme Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın www.netelektronikmarket.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı, ödemesi ve teslimatı ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanarak, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Sözleşme Konusu Ürünler

Genel Hükümler

ALICI, sözleşmenin 3. maddesinde yer alan sözleşme konusu ürün(lerin) satış fiyatı, özelliklerini ödeme ve teslimat şekline ait ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu sözleşmeyi onaylayarak elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Sözleşmenin 3. maddesinde yer alan sözleşme konusu ürün(ler) yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde taahhüt edilen süre içinde ALICI veya gösterdiği adreste bulunan kişi/kuruluşa teslim edilir.

Sözleşmenin 3. maddesinde yer alan sözleşme konusu ürün(ler) ya da ürünlerden bazıları ALICI dışında başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, SATICI, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ötürü sorumlu tutulamaz. Buna ek olarak ALICI, alışveriş sitesinde belirttiği adreste teslim sırasında bulunan kimseye yapılan teslimatın ALICI'ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmiştir.

SATICI, sözleşmede yer alan sözleşme konusu ürün(ler)ün sağlam, eksiksiz, alışveriş esnasında sayfada belirtilen özelliklerde ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. ALICI ve/veya verdiği adreste teslim alan kişi, teslimat sırasında ürünün sağlam, eksiksiz alışveriş sayfasında belirtilen özelliklerde teslim edilip edilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür.

Sözleşmede yer alan ürün(ler)'e ait gönderim işlemi, ALICI'nın işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylaması ve site üzerinden ödeme tercihinin onaylanması şartı ile başlayacaktır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka tarafından iptal edilirse, SATICI ürün teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

Kargo Ücreti müşteri tarafından ödenir. Ürün bedeline dahil değildir.

ALICI, alışverişin/ödemenin yapıldığı kredi kartının kendi rızası dışında ve hukuka aykırı bir şekilde kullanılması durumunda, ödeme işleminin iptal edilmesini bankadan talep edebilir. Bu nedenle banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş ürünü, 3 gün içinde SATICI'ya teslim aldığı şekilde göndermekle yükümlüdür. Bu ve benzeri durumlarda tüm nakliye giderleri ALICI'ya aittir. İade edilen ürünün geri alınabilme olanağını kaybetmiş olması ve/veya şartlarını taşımaması halinde ürün bedeli ALICI’dan tahsil edilir.

SATICI nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar veya mücbir sebepler (tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, İnternet sisteminden veya İnternet hizmetleri veren servis sağlayıcılarından kaynaklanan problemler, yetkili mercilerin eylem işlemleri...), stokların tükenmesi, ticari imkânsızlıklar nedeni ile sözleşmede yer alan ürün ya da ürünleri 30 günlük yasal süre içerisinde teslim edemez ise, ALICI’ya yazılı olarak (e-posta, mektup v.b ile) bildirmek şartı ile teslim tarihini on (10) gün daha uzatabilir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi, sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde, ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine geri iade edilir. Banka yoluyla yapılan ödemelerde iade, yine aynı banka ve aynı hesaba yapılır. SATICI'nın ödemeyi, bu süre içerisinde ALICI adına bankaya iade etmesi yeterlidir. Bu aşamadan sonra, ALICI'nın hesabına ödemenin yansıtılma süresinden SATICI sorumlu tutulamaz.

Garanti belgeli ya da garanti belgesiz satılan ürünlerden arızalı ve bozuk olanlar, garanti şartları içerisinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir. Bu durumda SATICI’nın kullandığı taşıma şirketi aracılığı ile ürünün gönderilmesi halinde kargo masrafları SATICI tarafından karşılanacaktır. Farklı kargo şirketi ile gönderim yapılması halinde kargo ücreti ALICI tarafından ödencektir.

SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI'nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi dondurma ya da fesih etme hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI'nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinin hiç birinden ALICI'ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 gün süreyle dondurur. ALICI'nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI'dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder. Siparişin iptali halinde ALICI tarafından SATICI'ya yapılmış ödemeler varsa 10 gün içerisinde iade edilir. Banka yoluyla yapılan ödemelerde iade, yine aynı banka ve aynı hesaba yapılır. SATICI'nın ödemeyi, bu süre içerisinde ALICI adına bankaya iade etmesi yeterlidir. Bu aşamadan sonra, ALICI'nın hesabına ödemenin yansıtılma süresinden SATICI sorumlu tutulamaz.

Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sistem kaynaklı sorunlar ve dizgi hatalarından dolayı oluşabilecek olan fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

Kredi Kartına İade Prosedürü

Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini aynı taksit şartları ile yapmaktadır. Bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICININ kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları,yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICININ satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları,eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

Cayma Hakkı

ALICI, sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin kendisine veya gösterdiği adres(ler)deki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Cayma hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün, SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkı ile doğan ürün bedeli, bahsi geçen belgelerin, SATICI'ya ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Faturanın aslı SATICI'ya gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

 

Sözleşme gereğince SATICI'nın bedelin iadesini yapacağı durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün bedelinin ödendiği hesaptır. SATICI'nın para iadesini ALICI'nın bu hesabının kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle bu hesaba yapamaması durumunda ALICI, SATICI'ya bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. ALICI böyle bir durumda gecikme zararı, faiz vb. taleplerde bulunamaz.

KKTC ve yurtdışı gönderilerinde ALICI siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler ( ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilen ürünler örn: kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler (kulak içi veya kulak üstü kulaklık vs. ), tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve iadesi mümkün değildir.

Temerrüt Hükümleri

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

ALICININ temerrüdü durumunda ürün bedelinin ödenmesi tarihine kadar geçecek sürede TCMB reeskont faiz oranının %50 arttırılmış oranı üzerinden temerrüt faizi uygulanır.

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince satıcı shop.mercedes-benz.com.tr, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu), sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder.Bu durumda, Network İstanbul sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, Müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini iade edeceğini taahhüt eder.

Shop.mercedes-benz.com.tr’un işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda Alıcı, shop.mercedes-benz.com.tr un hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir.(kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir)

Diğer Hükümler

İş bu sözleşme tarafların bütün kanuni ve akdi haleflerini bağlar. Tarafların akdi ve kanuni halefleri leh ve aleyhine hüküm ifade eder. Sözleşme kapsamında yer almayan tüm hususlarda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümleri geçerli olacaktır.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar MALATYA Tüketici Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri ile MALATYA Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

ALICI, işbu sözleşmenin maddelerini okuyup, tetkik ve kabul ederek, siparişin gerçekleşmesi durumunda, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI: Net Elektronik Market

 

Designby Pikselgrafik